Sopros

Professores

Árcripo Neves - Flauta Doce

Roberto Silva - Sax

Rogério Acioli - Flauta Transversa

Enock Chagas - Trompete

Flávio Oliveira - Trompete

Jeremias Araújo - Clarinete/Sax

Jorge Augusto - Trombone

Misaildes Cavalcanti - Trompa

Washington Guedes - Flauta Doce